زمستون

زمستون
نوشتهٔ نسیم خراشادی‌زاده
با صدای بهناز بستان‌دوست

Check this out on Chirbit

پیوند دریافت از کانال صداباز

میگم: بیا بریم دیروز بیایم، بلکه فردایی شد.
آره، بیا، بیا بریم دیروز بیایم که دست‌کم شال و کلاهی برداریم، ژاکتی، دستکشی، چیزی
.
.
.