ماجراهای آقای سین-۲

مجموعهٔ اپیزودیک «ماجراهای آقای سین»
نوشتهٔ نسیم خراشادی زاده
با صدای بهناز بستان دوست

Check this out on Chirbit

پیوند دریافت از کانال صداباز

آقای سین از خواب بیدار می‌شود. چشمهایش را باز می‌کند و از خود می‌پرسد: کجا هستم؟ آخر آقای سین بارها از خواب بیدار شده و بارها از خود پرسیده، کجا هستم؟ آیا حقیقت دارد که آقای سین به همان چیزی پناه می‌آورد که از آن گریزان است؟ به پنکهٔ سقفی‌ای که به آرامی بالای سرش می‌چرخد و هوا را می‌شکافد خیره می‌شود. به خاطر می‌آورد که شب، از راه رسیده، کلیدِ کوچک را از زیر موزاییک شکسته برداشته و در قفل در چرخانده
.
.
.

ماجراهای آقای سین-۱

مجموعه‌ٔ‌ اپیزودیک «ماجراهای آقای سین»
نوشتهٔ نسیم خراشادی‌زاده
با صدای بهناز بستان‌دوست

Check this out on Chirbit

پیوند دریافت از کانال صداباز

آقای سین می‌ایستد. دستهایش را در جیبش می‌گذارد. سرش را پایین می‌اندازد و با قدمهایش راه را می‌شمرد، گام به گام. آقای سین راه رفتن را دوست دارد. او به پاهایش نگاه می‌کند و راه می‌رود. مقصد که روزی مهم بود، دیگر برای آقای سین اهمیت ندارد. نه کفش‌ها، نه پیاده‌رو،‌ نه روز و نه شب
.
.
.