preloder

ماجراهای خانم شین-۶

مجموعهٔ اپیزودیک «ماجراهای خانم شین»
نوشتهٔ نسیم خراشادی‌زاده
با صدای بهناز بستان‌دوستCheck this out on Chirbit

پیوند دریافت از کانال صداباز

خانم شین غافلگیر شد. یک سوال بی‌ِغرض می‌تواند باری سنگین روی دوش انسان بگذارد و کلافی از پاسخ‌های در هم گره خورده را مثل پیلهٔ‌ کرم ابریشم دور شفیرهٔ بهت بپیچد. کسی از خانم شین پرسیده بود: مگر خوشبختی چیست؟
خانم شین می‌لرزد، حتی برای یک لحظه‌ گمان می‌کند زمین می‌لرزد و زلزله‌ای در راه است.
.
.
.

ماجراهای خانم شین-۵

مجموعهٔ اپیزودیک «ماجراهای خانم شین»
نوشتهٔ نسیم خراشادی‌زاده
با صدای بهناز بستان‌دوست

Check this out on Chirbit

پیوند دریافت از کانال صداباز

خانم شین می‌داند که تابستان فصل جیرجیرک‌هاست. همیشه همینطور بوده است. وقتی جیرجیرک‌ها می‌خوانند دیگر خواب به چشم خانم شین نمی‌آید. او چشمهایش را باز می‌کند و به سرود شبانهٔ جیرجیرک‌ها گوش می‌دهد که زاد و ولد خود را جشن می‌گیرند. خانم شین آن قدر این سرود شبانه را دوست دارد که تصور می‌کند جیرجیرک‌ها با او حرف می‌زنند. خانم شین مثل جیرجیرک‌ها نیست. او حشرهٔ ملخ شکلی نیست که با به هم کشیدن بالهای شاخکدارش به هم جیرجیر کند ..
.
.
.

ماجراهای خانم شین-۴

مجموعهٔ اپیزودیک «ماجراهای خانم شین»
نوشتهٔ نسیم خراشادی‌زاده
با صدای بهناز بستان‌دوست

Check this out on Chirbit

پیوند دریافت از کانال صداباز

خانم شین تمام اسمهای شب را از خاطر می‌گذراند و خود را در اقیانوسی سرد و عمیق می‌یابد که هیچ جلیقهٔ نجاتی او را از فرو رفتن در اعماق آن بالا نمی‌کشد. اسم شب. خانم شین در ذهن مرور می‌کند. او درهای بسیاری را به روی بیگانگان می‌بندد. او مانند هزاران، میلیونها و میلیاردها انسان دیگر، به گذرواژه‌ها، پَسوُردها، رمزها دست می‌اندازد تا کنج و گوشه‌ای برای پنهان شدن از خود و دیگران پیدا کند. مرزی از اعداد، نشانه‌ها
.
.
.

ماجراهای خانم شین-۳

مجموعهٔ اپیزودیک «ماجراهای خانم شین»
نوشتهٔ نسیم خراشادی‌زاده
با صدای بهناز بستان‌دوست

Check this out on Chirbit

پیوند دریافت از کانال صداباز

این روزها دل خانم شین خیلی شور می‌زند. شبها خوابش نمی‌برد و روزها مانند روحی سرگردان در خانه می‌چرخد. در این روزها که هیچ فرقی با دیروزها ندارد، خانم شین گوش به زنگ است. منتظر است و خودش هم نمی‌داند چرا یا برای چه. این هم دیگر از بدشانسی خانم شین است که هر وقت دلش شور می‌زند، نه کسی در خانه‌اش را می‌زند
.
.
.

ماجراهای خانم شین-۲

مجموعهٔ اپیزودیک «ماجراهای خانم شین»
نوشتهٔ نسیم خراشادی‌زاده
با صدای بهناز بستان‌دوست

Check this out on Chirbit

پیوند دریافت از کانال صداباز

خانم شین دوست دارد خودش را تماشا کند. خانم شین از اینکه خودش را در بازتاب شیشه‌ها، دیوارهای فلزی، اتاقکهای آسانسور تماشا کند لذت می‌برد. اگر شما او را هنگامی که خودش را تماشا می‌کند تماشا کنید، متوجه می‌شوید که تماشا کردن چه کار دقیق و ظریفی است، آخر هر دیدنی تماشا کردن نمی‌شود و این را خانم شین، بهتر ازهمه می‌داند
.
.
.