preloder

هر کاری عُرضه می‌خواد

داستانِ «هر کاری عُرضه می‌خواد»
از قصه‌های مشدی گلین خانم
گردآورنده: ال.ول.ساتل/نشر مرکز
با صدای بهناز بستان‌دوست

Check this out on Chirbit

پیوند دریافت از کانال صداباز

دو تا خواهر بودن، هر دو هم زن دو تا برادر بودن. برادرا هر دو تاشون آهنگر بودن. هر دو تاشونم با همدیگه شریک بودن. از روزی یه تومن تا ده تومن، هر چی در می‌آوردن،‌ یه میزون پول بر می‌داشتن. یکی از این خواهرا خیلی شیک و پیک بودُ کفش و لباس مرتب داشت و زندگیشم مرتب.
.
.
.

برادر، عوض نداره!

داستانِ «برادر، عوض نداره»
از قصه‌های مشدی گلین خانم
گردآورنده: ال.ول.ساتل/نشر مرکز
با صدای بهناز بستان‌دوست

Check this out on Chirbit

پیوند دریافت از کانال صداباز

یه تاجری بود یه زنی داشت. خیلیم این زن رُ دوست می‌داشت. این زنم شوهرشُ دوست می‌داشت. دارای چهار پسر از این شوهر شد. این زن یه دونه برادر داشت. این پسر یه خرده کله‌ش خراب بود. یه روزی در دکون حاجی نشسته بود، یه مشتری اومد رد بشه، جنس خرید.
.
.